Visual Encyclopedia

Animals

baagiri-cindi
baagiri-ceeyeri
huney
norimme
noorowaaje
Seeku
wallawaaye
cuumaari
daacoole
saaye
noldi
caygiri-bongiri
naayime
caw
daakiri-nbuneeri
todde
huura-wonge
yere
dumar-sinje
dakaye
woohe
wuule-sinje
kureeri-cindi
wolley-wange
balle
suume
dargiri-baleeri
darje-sole
wonge
waahe-malle
huremey
noore
waldi-bongiri
ceyyeeri
woole
malle-woole
waaje-saaye
toddi-woole
wolle-mange
daake
cindi-toddiri
barawaldi
daacewoole
deeley-sinje
jamalle
torkoyeka
waaje
nayame
baagiri
sayji-sinje
nbuldi-woldi
kureeri-tasigandi
cindi
howurobaaley
howowey
todde-bale
sinje